Rakstos

Drukāt

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA "Aurum Grupa"

.

Dome pavasaris 800Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 7. punktu un trešo daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu SIA "Aurum Grupa".
 
Ar Carnikavas novada domes 19.07.2017. lēmumu (protokols Nr. 14, 4,§) "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu", dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds likvidētai SIA "Aurum Grupa", reģistrācijas Nr. 40103283178, par nekustamo īpašumu "Atpūtas bāze pasaka", kadastra numurs 8052 007 0548 – pamatparāds EUR 860,57, nokavējuma nauda EUR 28,30, kopā – EUR 888,7.
Share on Facebook Tweet