Rakstos

Drukāt

Kandidātu sarakstu iesniegšana pašvaldību vēlēšanām

.

velesanas12017. gada 3. jūnijā Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas. Kandidātu sarakstu sagatavošanai un iesniegšanai paredzēta Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogramma "BALSIS PV 2017".
 
 
Kandidātu saraksts, ziņas par deputātu kandidātiem un priekšvēlēšanu programma jāiesniedz rakstveidā (izdrukātas un parakstītas veidlapas no programmas).
 
Piekļuves tiesības lietojumprogrammas izmantošanai var saņemt Carnikavas novada vēlēšanu komisijā, iesniedzot iesniegumu klātienē Stacijas ielā 5, Carnikavā vai nosūtot elektroniski.
 
Komisijas kontaktpersonas piekļuves tiesību saņemšanai: Sanita Pundiņa, tālrunis 67992303, e-pasts: un Diāna Čūriška, tālrunis 67992362, e-pasts: . Iesniegumā jānorāda e-pasta adrese, uz kuru tiks nosūtīta informācija par piekļuvi, kā arī tālruņa numurs.
Iesniegumu lejupielādē: ŠEIT.
 
Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana notiks Carnikavas novada pašvaldības administrācijas ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, cokolstāva sēžu zālē (alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" telpās) no šī gada 14. līdz 24. aprīlim vēlēšanu komisijas darba laikā:
14. aprīlī, piektdiena, 10.00 - 14.00
15. aprīlī, sestdiena, 14.00 - 18.00
18. aprīlī, otrdiena, 10.00 - 14.00
19. aprīlī, trešdiena, 13.00 - 17.00
20. aprīlī, ceturtdiena, 10.00 - 14.00
21. aprīlī, piektdiena, 10.00 - 14.00
22. aprīlī, sestdiena, 14.00 - 18.00
24. aprīlī, pirmdiena, 10.00 - 18.00
 
Cik liela ir drošības nauda, lai pieteiktu kandidātu sarakstu vēlēšanām?
Drošības naudas lielums, izņemot Rīgu, ir atkarīgs no pašvaldībā (novadā vai republikas pilsētā) reģistrētā iedzīvotāju skaita. Carnikavas novada 2017. gada Pašvaldību vēlēšanās drošības naudas apmērs ir EUR 150 (jo pašvaldības administratīvajā teritorijā ir no 5001 līdz 20 000 iedzīvotāju).

Kur jāiemaksā drošības nauda par kandidātu sarakstu?
Pašvaldību vēlēšanās drošības nauda ir jāiemaksā pašvaldības vēlēšanu komisijas norādītajā kontā. Carnikavas novada Pašvaldības vēlēšanu komisijas depozīta konts drošības naudai ir atvērts Valsts kasē:
Konta nr. LV93TREL9802421017000
Kods TRELLV22
Saņēmējs: Carnikavas novada dome
Reģistrācijas nr. 90000028989

Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz banka un kas iesniedzams vēlēšanu komisijai, jānorāda:
1) persona, kas veikusi maksājumu;
2) kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta;
3) vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts;
4) datums, kad veikts maksājums.

Svarīgi! Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona. Drošības nauda tiks atmaksāta, ja attiecīgās domes vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Ja neviens deputāts netiks ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs attiecīgās pašvaldības budžetā.

Ieteikums! Iesniedzot sarakstu, aizpildīt un vēlēšanu komisijai iesniegt arī iesniegumu ar konta rekvizītiem, uz kuru atmaksāt drošības naudu.

Papildu informācija par kandidātu sarakstu iesniegšanu pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā: www.cvk.lv.
 
Carnikavas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
Sanita Pundiņa
Share on Facebook Tweet