Rakstos

Drukāt

Nekustamā īpašuma atvieglojums 50% - jautājumi un atbildes

.

NIN bilde2017. gadā Carnikavas novadā iedzīvotājiem tiek piemērots nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojums 50% apmērā par vienu mājokli. Tiesības to saņemt ir NĪN maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu Carnikavas novadā savā nekustamajā īpašumā – mājā vai dzīvoklī. Publicējam atbildes uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem par iespēju saņemt šo NĪN atvieglojumu.
 
- Vai NĪN atlaide 50% vienam mājoklim attiecas arī uz zemi, vai tikai uz ēku un dzīvokli?
NĪN atvieglojumu 50% piemēro tikai ēkai, dzīvoklim (mājoklim), bet ne zemei.
 
- Vai var saņemt atlaidi par nekustamo īpašumu, ja pats īpašnieks tajā nav deklarējis savu dzīvesvietu?
Atlaidi piemēro tikai tam īpašumam, kurā īpašnieks ir deklarējis savu dzīvesvietu.
 
- Neesmu dzīvokļa īpašnieks, bet esmu tajā deklarēts. Vai man jāaizpilda iesnieguma anketa, lai saņemtu NĪN atlaidi?
Iesnieguma anketu atlaides saņemšanai aizpilda un iesniedz tikai dzīvokļu īpašnieki, kuri ir paši deklarējuši dzīvesvietu savā īpašumā.
 
- Ko nozīmē "pirmās pakāpes lejupējie radinieki" un "pirmās pakāpes augšupējie radinieki"?
Pirmās pakāpēs lejupējie radinieki ir bērni, bet pirmās pakāpes augšupējie radinieki ir vecāki.
 
- Vai vientuļš pensionārs ir tāds, kura bērni dzīvo ārzemēs vai neviens nerūpējas par viņu?
Ja bērni ir dzīvi, saskaņā ar Civillikumu šim cilvēkam ir apgādnieki, līdz ar to viņš netiek uzskatīts par vientuļu pensionāru.
 
- Kā rīkoties, ja mājoklī ir reģistrēts uzņēmums?
Īpašnieks var saņemt 50% NĪN atvieglojumu arī tad, ja mājoklī ir reģistrēta saimnieciskā darbība. Šādā gadījumā kopā ar iesniegumu par 50% NĪN atvieglojumu jāiesniedz papildinājums, kurā īpašnieks nosaka, cik liela platība tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai. Tad par platību, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, tiek piemērota NĪN likme 1,5%, un 50% atvieglojumu piešķir atlikušajai platībai.
 
- Vai īpašums, kas atrodas netālu no jūras vai meža teritorijā, atrodas dabas parkā "Piejūra"?
Dabas parks "Piejūra" ir īpaši aizsargājama teritorija Carnikavas un Saulkrastu novados, kā arī Rīgas pilsētas administratīvajās teritorijā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 204 "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Tie nosaka dabas parka individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī funkcionālo zonējumu. Iepazīstoties ar šiem noteikumiem, iespējams noskaidrot, vai konkrētais īpašums atrodas dabas parka "Piejūras" teritorijā.
 
 
Share on Facebook Tweet