Rakstos

Drukāt

Ar pašvaldības budžetu 2017. gadam turpina ieguldīt novada attīstībā

.

Budzets 2017Šī gada 20. janvārī novada dome apstiprināja pašvaldības budžetu 2017. gadam. Tā kopējie ieņēmumu un izdevumi plānoti 12,6 miljoni eiro apmērā, un kā prioritāte tāpat kā pagājušajā gadā saglabājas novada izglītības iestāžu paplašināšana, kā arī ceļu un ielu infrastruktūras attīstība.
 
"Jau daudzus gadus pēc kārtas mūsu budžets ir attīstības budžets. Tas nozīmē, ka lielāko uzsvaru liekam uz to, lai sakārtotu novada infrastruktūru. Tas attiecas gan uz skolu un bērnudārzu, gan ceļiem un ielām," norāda Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.
 
Šogad ielu un ceļu infrastruktūrā no pašvaldības budžeta tiks ieguldīts nedaudz vairāk kā viens miljons eiro – 3,9 km garumā rekonstruēs Dzirnupes ielu (posmā no pagrieziena uz Carnikavas kapiem līdz dzelzceļa pārbrauktuvei), izbūvējot arī apgaismojumu, tiks veikta Garupes ielas pārbūve un apgaismošana (posmā no autoceļa P1 līdz Pureņu ielai), izbūvējot arī gājēju ietvi. Jauns asfalts šogad tiks ieklāts Jūras ielā, Carnikavā, turpinot iesākto rekonstrukciju posmā no Laivu ielas līdz stāvlaukumam pie jūras, savukārt Pureņu ielā, Garupē tiks veikta divkāršas virsmas apstrāde ar bitumenu un sīkšķembām.
 
Aizvadītā gada nogalē Carnikavas Komunālserviss uz "Sadales tīkla" balstiem, kur tas bija tehniski iespējams, ierīkoja savus elektrības vadus vairākās vietās – Liepu ielā, Gaujā un Cielaviņu, Pļavmalas, Šosejas, Ūdensrožu, Grīvas, Griezes ielās Carnikavā, tur šogad plānots izvietot gaismekļus. Arī citviet uz "Sadales tīkla" balstiem tiks turpināta gaismekļu izvietošana, un par konkrētām ielām Carnikavas Komunālserviss vēl lems.
 
Lielākais īpatsvars pašvaldības ieņēmumos šogad plānots no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (49%) un nekustamā īpašuma nodokļa (11%). 2016. gadā dome nolēma atbalstīt ieceri piemērot iedzīvotājiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% par vienu mājokli, un saistībā ar to līdz šim brīdim pašvaldībā ir apstrādāti aptuveni 2000 iesniegumi, piešķirot minētos atvieglojumus kopumā 56 000 eiro apmērā.
 
Šogad turpināsies darbs pie izglītības iestāžu kvartāla projektēšanas. Pērn veiktās iepirkuma procedūras dažādu iemeslu dēļ beidzās bez rezultāta, un tuvākajā laikā tiks izsludināts jauns projektēšanas darbu iepirkums, nedaudz samazinot tā apjomu, skaidro D.Jurēvica. Jaunajā iepirkumā iecerēta pamatskolas piebūves un mūsdienīgas bibliotēkas izveide, kā arī Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas un sporta laukuma rekonstrukcija. Tajā šobrīd netiks iekļauti projektēšanas darbi bērnudārza "Riekstiņš" piebūvei un izglītības iestāžu pievadceļiem. Veiksmīga iepirkuma rezultātā pašvaldība plāno izglītības kvartāla būvniecībai piesaistīt Eiropas fondu finansējumu 1,2 miljonu apmērā. "Šobrīd darām visu, lai mēs virzītos uz vidusskolas izveidi. Pie šī jautājuma strādā darba grupa, kurai līdz šī gada maijam ir jāiesniedz savs redzējums, kāds varētu būt vidusskolas virziens un izglītības kvalitāte, ko mēs varētu piedāvāt," stāsta D.Jurēvica.
 
Savukārt veiksmīgi ir noslēgusies iepirkuma procedūra par Piejūras internātpamatskolas rekonstrukcijas darbu veikšanu un jau nākamnedēļ tiks uzsākti projektēšanas darbi, lai esošo ēku pielāgotu pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām ar vietām 210 bērniem.
 
Arī 2017. gadā pašvaldība turpinās visiem Carnikavas pamatskolas skolēniem nodrošināt brīvpusdienas, pagarināto dienas grupu, finansēs Carnikavas pamatskolas pedagogu ikmēneša piemaksas – 60 eiro par slodzi, ka arī daudzbērnu ģimeņu atvasēm nodrošinās brīvpusdienas pirmsskolas izglītības iestādēs.
 
Jāpiebilst, ka līdzekļu piešķiršanu novada attīstībai būtiski ietekmē pašvaldības iemaksas finanšu izlīdzināšanas fondā, dotējot citas Latvijas pašvaldības. Šogad šīs iemaksas, salīdzinot ar 2016. gadu, palielinājušās vēl par 71,6 tūkstošiem eiro, un sastāda kopumā 1,44 miljonus eiro.
 
Piesaistot Eiropas fondu finansējumu, šī gada otrajā pusē iecerēts uzsākt vairāku ar kultūru un tūrismu saistītu objektu būvniecību – ekspozīcijas paplašināšanai Novadpētniecības centrā plānots uzbūvēt klēti, kā arī labiekārtot centra teritoriju, izveidot bruģētu un apgaismotu promenādi pa aizsargdambi Carnikavā, posmā no gājēju un velosipēdistu tilta pār Gauju līdz Jūras ielas tiltiņam pār Vecgauju. Tāpat plānots izbūvēt tiltiņu pār Vecgauju no Kuģu ielas uz Novadpētniecības centru, pabeigt Svētku laukuma labiekārtošanu, kā arī izbūvēt brīvdabas estrādi Carnikavas parkā. Visus šos darbus plānots veikt projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā - Saviļņojošā Vidzeme" ietvaros.
 
Šogad tiks īstenota arī Karlsona parka būvniecības pirmā kārta Garciemā, kuras ietvaros iecerēts sakopt "Dangu meža" teritoriju – sakārtot meliorācijas sistēmu un komunikācijas, kā arī uzbērt zemi un nolīdzināt laukumu. Nākotnē tā iecerēta vieta ar sporta un bērnu rotaļu laukumu, kur iedzīvotājiem kopīgi atpūsties. Turpināsies darbs arī pie uzņēmējdarbības teritorijas attīstības Mežgarciemā un veloceļa "Eiro velo 13" projektēšana.
 
2017. gadā tiks īstenoti arī citi lieli un mazāki projekti, par ko vairāk lasiet februāra izdevumā "Carnikavas Novada Vēstis".
 
Noderīga informācija
 
Share on Facebook Tweet