Rakstos

Drukāt

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

.

Dome ziema 800Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 7. punktu un trešo daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu SIA "Imperius".
 
Ar Carnikavas novada domes 23.11.2016. lēmumu (protokols Nr. 23, 5,§) "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds maksātnespējīgai SIA "Imperius", reģistrācijas numurs 40003743690, par nekustamajiem īpašumiem Carnikavas novadā EUR 76268,30 apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 48 596,18 un nokavējuma naudas EUR 27 672,12.
Share on Facebook Tweet