Rakstos

Drukāt

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

.

Dome 600Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 7. punktu un trešo daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu SIA  „Korande" un "Atvari".
Ar Carnikavas novada domes 17.08.2016. lēmumu (protokols Nr. 16, 8.§) "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds SIA „Korande", reģistrācijas Nr. 40003540353, par nekustamajiem īpašumiem „Korande", Carnikavas novadā, kadastra Nr.8052 505 1492 – pamatparāds EUR 1419,34, nokavējuma nauda EUR 182,27 un "Atvari", Carnikavas novadā, kadastra numurs 8052 005 1242 – pamatparāds EUR 283,22, nokavējuma nauda EUR 53,39, kopā EUR 1938,22.
Share on Facebook Tweet