Rakstos

Drukāt

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

.

Dome 600Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 7. punktu un trešo daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu SIA "Amberlat".
 
Ar Carnikavas novada domes 22.06.2016. lēmumu (protokols Nr. 12, 8.§) "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds SIA „Amberlat", reģistrācijas Nr. 40003200555, par nekustamo īpašumu – Mežciema iela 24, Carnikavas novadā (kadastra Nr. 8052 008 1377 001) – EUR 532,91 apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 274,53 un nokavējuma naudas EUR 258,38.
Share on Facebook Tweet