Rakstos

Drukāt

Aizliegs novada teritorijā audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus

.

GMOCarnikavas novada dome paziņo par nodomu aizliegt audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Aizlieguma plānotais darbības periods – 10 gadi no saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīža.
 
Sabiedrības viedokli, priekšlikumus un iebildumus var iesniegt Carnikavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV-2163, elektroniski parakstītā dokumenta veidā nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: vai Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portālā www.pakalpojumi.carnikava.lv līdz 2015.gada 7.aprīlim.
Share on Facebook Tweet