Rakstos

Drukāt

Dome apstiprina izglītības iestāžu pārbūves un investīciju projektu

.

Pamatskola 80018. februārī novada dome nolēma saskaņot Carnikavas novada izglītības iestāžu un to teritorijai pieguļošo ielu pārbūves un labiekārtošanas investīciju projekta tehnisko specifikāciju.
 
"Izglītība ir viena no mūsu novadā noteiktajām prioritātēm, ko kopā ar iedzīvotājiem esam definējuši gan mūsu stratēģiskajos mērķos, gan arī novada attīstības programmā. Dome ir pieņēmusi nozīmīgu lēmumu, lai uzsāktu šo mērķu īstenošanu," saka Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.
 
Carnikavā plānots izveidot vidusskolu, piebūvējot korpusu pie esošās pamatskolas ēkas, kā arī paplašināt bērnudārzu "Riekstiņš", vienlaikus Mūzikas un mākslas skolu un novada bibliotēku integrējot ēku kompleksā. Tā kā esošās novada bibliotēkas telpas ir daudzkārt par mazu, to paredzēts iekļaut vienotajā izglītības iestāžu kompleksā, lai bibliotēka būtu mūsdienīga un ērti pieejama gan skolēniem un viņu vecākiem, gan ikvienam interesentam.
 
"Šobrīd Pierīga ir vienīgais reģions Latvijā, kur pieaug gan iedzīvotāju, gan arī skolēnu skaits. Mēs novada izglītības iestāžu un to teritorijas attīstību esam izvērtējuši kompleksi, ar skatu uz nākotni, ņemot vērā to, ko iedzīvotāji ir pauduši sabiedriskajā apspriešanā," skaidro D.Jurēvica.
 
Nākotnē Carnikavā tiek plānots bērniem nodrošināt konkurētspējīgu un kvalitatīvu vidējo izglītību ar svešvalodu un dabaszinātņu novirzienu. Jāpiebilst, ka mūsu novadā izglītības sistēmas satura attīstība tiks veidota vienoti ar Ādažu novadu, lai piedāvātu pēc iespējas plašāku izglītības programmu piedāvājumu un augstāku kvalitāti. Lai īstenotu šo mērķi, Carnikavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par kopīga pētījuma veikšanu, izvērtējot esošo situāciju, kā arī nākotnes demogrāfiskos procesus un darba tirgus pieprasījuma prognozes.
 
Izglītības iestāžu kvartāla attīstība ietver arī sporta kompleksa un teritorijai pieguļošo ielu (Jūras, Nākotnes un Smilšu ielu) pārbūvi. Apstiprinātajā investīciju projekta tehniskajā specifikācijā kopumā ir noteiktas galvenās prasības būvēm, to energoefektivitātei, mācību klasēm, izglītības iestāžu kvartāla teritorijas (Nākotnes ielā 1) labiekārtošanai u.c. Šo specifikāciju pēdējā pusgada laikā Carnikavas novada pašvaldības darbinieki izstrādāja kopā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra ekspertu Uldi Dzērvi, kā arī Vides investīciju fonda piesaistītajiem speciālistiem.
 
Minētajam attīstības projektam ir nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi, tāpēc to paredzēts īstenot vairākās daļās un kārtās atkarībā no tā, kā būs pieejams Eiropas fondu līdzfinansējums. "Prioritāte ir vidusskolas izveide un šobrīd plānojam, ka to varētu atklāt pēc diviem vai trim gadiem," norāda priekšsēdētāja.
 
Tuvākajā laikā tiks veikta iepirkuma procedūra izglītības iestāžu pārbūves projektēšanas darbiem. Paredzams, ka vasaras beigās varētu notikt publiskā apspriešana par izstrādāto projektu minimālā sastāvā, kad būs iespējams iepazīties arī ar tā vizualizāciju.
 
Share on Facebook Tweet