Rakstos

Drukāt

Novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem izmaiņas siltumenerģijas tarifā

.

siltumenergijaPašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" informē Carnikavas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus par to, ka Carnikavas novada domes 2014. gada 20. augusta sēdē ir apstiprināti grozījumi 20.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.2010/32 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē Carnikavas novadā".
 
Grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā "Carnikavas novada vēstis".
 
Grozījumu būtība:
1. Ūdens uzsildīšanas (karstā ūdens) cena paliek nemainīga.
 
2. Siltumenerģijas (apkures) cena tiek diferencēta atkarībā no tā, kas veic siltummezgla apsaimniekošanu (apkalpošanu):
- siltumenerģijas (apkures) cena bez siltummezgla apsaimniekošanas maksas (siltummezgla apsaimniekošanu veic dzīvokļu īpašnieku izvēlētais uzņēmums vai speciālists);
- siltumenerģijas (apkures) cena ar siltummezgla apsaimniekošanas maksu* (siltummezgla apsaimniekošanu veic aģentūra „Carnikavas Komunālserviss").
 
3. Siltumenerģijas (apkures) cenā vairs nav iekļautas siltummezgla patērētās elektroenerģijas izmaksas.
 
4. Siltumenerģijas (apkures) cenā vairs nav iekļautas siltummezglu avārijas darbu un materiālu izmaksas, līdz ar to visi siltummezglu avārijas darbi tiks veikti, saskaņojot darbu un materiālu izmaksas ar attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pārstāvi (pārvaldnieku vai mājas vecāko). Avārijas darbu un materiālu izmaksas segs attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki.
 
Aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" aicina dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus izlemt jautājumu par siltummezglu apsaimniekošanu. Ja dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu mainīt siltummezgla apsaimniekotāju, attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldniekam (pilnvarotai personai) jāiesniedz aģentūrā "Carnikavas Komunālserviss" iesniegums par siltummezgla apsaimniekotāja maiņu. To dzīvojamo māju, kuru dzīvokļu īpašnieki nepieņems lēmumu par siltummezgla apsaimniekotāja maiņu, siltummezglu apsaimniekošanu turpinās veikt aģentūra "Carnikavas Komunālserviss", piemērojot attiecīgo maksu.
 
* Siltummezgla apsaimniekošanas maksa – 3,13 EUR/Mwh.
Siltummezgla apsaimniekošanas darbi:
a) siltummezgla automātikas parametru (apkures, karstā ūdens temperatūra) regulēšana;
b) sistēmas skalošana un hidrauliskā pārbaude;
c) siltummezglu uzturēšanu (bez avārijas darbiem, ierīču nomaiņas).
 
Ar saistošo noteikumu grozījumu projektu var iepazīties: ŠEIT
 
Foto: Puaro.lv 
 
Informāciju sagatavoja:
pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss"
Share on Facebook Tweet