Sadziedāšanās pasākums Novadpētniecības centrā pārcelts uz 17.septembri

.

Muzejs vasara pukes 800Trešdien, 11.septembrī paredzētais pasākums Carnikavas Novadpētniecības centrā ''Latvju Dainu sadziedāšanās mūsu dvēseles mieram kopā ar dziesminieci Ingu Karpiču'' ir pārcelts uz 17.septembri plkst. 18.00. 

 

Novēlot dziesminiecei drīzu atveseļošanos, tiksimies pēc nedēļas!

E.Pētersone

Muzejs 11 sept 1