LAD izsludina projektu pieņemšanu zvejas un akvakultūras produktu apstrādei

.

zivju ediens 6Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šī gada 7. marta līdz 7. aprīlim notiks projektu iesniegumu pieņemšana pasākumam „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" ar publisko finansējumu 7 855 416 EUR apmērā.
 
Pasākuma ietvaros ir iespējams veikt šādas darbības: ražošanas cehu, saldētavu un noliktavu būvniecību/rekonstrukciju, kā arī zivju apstrādes un zivju blakusproduktu pārstrādes iekārtu un aprīkojuma iegādi.
 
Pasākuma mērķis ir palielināt zvejas un akvakultūras produktu pievienoto vērtību, paaugstināt darba drošību un darba ražīgumu, samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, nodrošināt produktu kvalitāti, tai skaitā samazināt kaitīgas vielas zivju produktos, kā arī ražot jaunus produktus un izmantot zivju apstrādes blakusproduktus un atkritumus.
 
Atbalsta pretendents var būt:
- Pārtikas un veterinārā dienestā atzīts zivju apstrādes uzņēmums, kā arī atzīts dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamo blakusproduktu aprites uzņēmums, kas nodarbojas ar zivju blakus produktu vai atkritumu pārstrādi;
- Esošs komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes vai zivju blakusproduktu pārstrādes uzņēmumu ar noslēgtu gada pārskatu;
- Jaundibināts komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes vai zivju blakusproduktu pārstrādes uzņēmumu, nav obligāts gada pārskats.
 
Pasākuma projektu īstenošanas beigu datums ir gads un četri mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu apstiprināšanu. Projekta īstenošanas beigu datumam ir jābūt ne vēlāk kā 2015. gada 31. augusts.
 
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā (Zemkopības ministrijas ēkas 2.stāva foajē, Republikas laukumā 2, Rīgā), elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai izmantojot LAD elektronisko pieteikšanās sistēmu.
 
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā "ES atbalsts".
 
Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67095000