Tilta būvniecībai Carnikavā pietauvota barža

.

Barza 500Šī gada sākumā Carnikavā ir uzsākta gājēju un velosipēdistu tilta pār Gauju būvniecība, un 14. janvārī Gaujas krastā tika pietauvota barža nepieciešamo būvdarbu veikšanai.
 
„Baržu izdevās nogādāt Carnikavā ļoti veiksmīgi. Bija ļoti laba sadarbība ar Carnikavas novada domes un aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" pārstāvjiem, kā arī novada zvejniekiem, kuri deva padomus, kā vislabāk baržu varētu ievilkt Carnikavā, jo vietām Gauja ir ļoti sekla," stāsta SIA „Tilts" būvdarbu vadītājs Kirils Loškarjovs.
 
Baržu paredzēts izmantot tilta balstu un citu nepieciešamo konstrukciju izbūves darbiem, ar to piegādājot tehniku, un šobrīd barža ir pietauvota Gaujas krastā, netālu no dzelzceļa tilta. Kā stāsta K.Loškarjovs, barža Carnikavā varētu atrasties līdz rudenim.
 
Barza kopplans 800
 
Šobrīd Gaujas krastā notiek tiltam nepieciešamo pāļu urbšana. Kopumā zem sešiem tilta balstiem 12 – 17 metru dziļumā tiks ieurbti kopskaitā 60 pāļi, katra pāļa diametrs – 62 cm. „Carnikavā pāļu urbšanas dziļums ir vērtējams kā vidējs, ja salīdzinām to ar mūsu uzņēmuma ikdienā veiktajiem būvdarbiem citos objektos," norāda K.Loškarjovs. „Esam urbuši pāļus gan jaunajam Jelgavas tiltam, Bauskas tiltam, gan ļoti daudzām lielām ēkām."
 
K.Loškarjovs plāno, ka Carnikavas tiltam pāļu urbšana varētu ilgt līdz martam. Pēc tam notiks rakšanas darbi un vēlāk – konstrukciju betonēšana. „Esam īstenojuši gan sarežģītākus, gan vienkāršākus projektus par Carnikavas tiltu," saka būvdarbu vadītājs.
 
Jaunā tilta būvniecības laikā iedzīvotājiem lūgums nestaigāt pa norobežoto tilta būvlaukuma teritoriju, kā arī būt piesardzīgiem, pārvietojoties pa dambi. Gājēju un velosipēdistu tilta pār Gauju būvniecību īsteno SIA „Tilts" un to plānots pabeigt līdz 2015.gada 1.janvārim.
 
S.Baltruka