Ministru kabinetā izskatīts ziņojums par dambja būvniecības projekta virzību

.

Dambis pludiŠī gada 30.jūlija Ministru Kabineta (MK) sēdē tika izskatīts informatīvs ziņojums par Carnikavas novada plūdu riska samazināšanas projekta virzību.
 
MK pieņēma zināšanai ziņojumu par minētā projekta īstenošanas gaitu. Ziņojumā ir izklāstīta situācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, kuru veic Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) saistībā ar projektā „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" veiktajām izmaiņām pēc 2011.gada 10.oktobra, par kurām ietekmes uz vidi novērtētājiem un Carnikavas novada domei ir atšķirīgi viedokļi.
 
Galvenās atšķirības ir saistītas ar vides un ekonomisko apsvērumu līdzsvarošanu projekta īstenošanā.
 
Dabas aizsardzības pārvalde izteikusi viedokli, ka Ministru kabinetam ir jāizvērtē rīkojuma pieņemšana par to, vai paredzētā darbība nepieciešama sabiedrībai nozīmīgu interešu apmierināšanai, izvērtējot prioritātes: dambja būvniecība aizsardzībai pret plūdiem pašvaldības iecerētajā variantā vai arī turpmāka virzība uz Eiropas Savienības biotopa „Aluviāli krastmalu un palieņu meži (91E0*)" labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanu.
 
Saskaņā ar pieejamo informāciju VPBP atzinumu par plūdu riska novērtēšanas būvju Carnikavas novadā ietekmes novērtējuma ziņojumu sniegs līdz šī gada 12.augustam.
 
Ar pilnu informatīvā ziņojuma tekstu, kas tika izskatīts MK sēdē var iepazīties: ŠEIT.