Lauku foruma kopsapulcē Carnikavā apmainās idejām un nosaka prioritātes

.


Lauku forums2 80015.marts Latvijā un arī Carnikavā atnāca ar lielu vēju un salu, bet tas neatturēja vairāk kā 20 publisko un privāto partnerību biedrību vadītājus ierasties Carnikavas Novadpētniecības centrā, kurā notika Latvijas lauku foruma (LLF) ikgadējā kopsapulce.

Šī kopsapulce notika Carnikavā, jo tā sanāk „pa vidu Latvijai", lai gan kurzemnieki, gan latgalieši, mērojot līdzīgu attālumu, nonāktu vienuviet un varētu iepazīties arī ar Novadpētniecības centru, kura būvniecībā ieguldīti arī Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļi.

Sanāksme tika atklāta ar prezentāciju par Carnikavu, tad tika apstiprināts LLF gada pārskats, kā arī ievēlēta padome nākamajam darba periodam. Par padomes locekli tika ievēlēts arī Carnikavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs un biedrības „Sernikon" valdes loceklis Edgars Pudzis.

Tāpat kopsapulce izvērtēja Vietējās Rīcību grupu sadarbības un interešu pārstāvniecības memorandu, kā arī noteica kopīgā darba prioritātes 2013.gadam, ietverot Latvijas lauku kopienas parlamenta idejas un izstrādi.

Kopsapulcē tieši no Briseles bija ieradusies arī pārstāve no Zemkopības ministrijas Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākā referente Sanita Vanaga, lai pastāstītu par aktualitātēm „LEADER" pieejas plānošanā 2014. – 2020.gadam.

Dienas otrajā daļā tika aicināti vietējās iniciatīvas grupas pārstāvji no Pierīgas apgabala (Inčukalna, Siguldas, Mores, Salaspils un Kalngales), lai dalītos idejās par lauku kopienas veidošanu, cilvēka lomu kā vietējā ciema un novada, tā arī visas valsts dzīvē.

Latvijas lauku forums ir visas Latvijas lauku attīstības speciālistu un entuziastu komandas darbs kopīgu mērķu sasniegšanai. Biedrība sadarbojas ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām Latvijā un ir arī vairāku lielāko Eiropas lauku organizāciju apvienību sadarbības tīklu biedrs, un tās biedru sastāvā ietilpst arī Carnikavas novada publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon".

S.Pundiņa