Dome aicina nometņu vadītājus pieteikties bērnu vasaras nometņu projektu konkursā

.

nometnes 800Carnikavas novada dome aicina nometņu vadītājus pieteikties bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursam.

Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kā arī atbalstīt izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā. Projekta mērķgrupa ir Carnikavas novada pašvaldības skolu skolēni un novadā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem.

Projekta pieteicējs var būt fiziska vai juridiska persona, kura atbilst 2009.gada 1.septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" prasībām.

Projektus var iesniegt līdz šī gada 25.aprīlim Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Lūdzam iepazīties ar sekojošiem dokumentiem:
Carnikavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums
Pielikums Nr.1 - Nometnes pieteikums
Pielikums Nr.2 - Nometnes finansējuma līdzekļu izlietojuma atskaite
Pielikums  Nr.3 - Atskaite

Projektus vērtēs komisija saskaņā ar projektu vērtēšanas kritērijiem.

Sīkāku informāciju un skaidrojumus iespējams saņemt Carnikavas novada Izglītības un kultūras nodaļā, e-pasts: , tālrunis: 67993590.