"Eko Rīga" turpina darbu kā "Eco Baltia VIDE"

.

Eko baltia videFebruāra beigās Carnikavas novadā darbu sāks uzņēmums Eco Baltia VIDE, kas radies, apvienojot Eko Rīga ar Kurzemes un Jūrmalas reģionā strādājošajiem vides un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem Kurzemes ainava un Jūrmalas ATU.

Klientiem Carnikavas novadā joprojām būs pieejami SIA Eko Rīga līdz šim sniegtie pakalpojumi – sadzīves atkritumu izvešana, būvgružu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana, asenizācija, bio atkritumu izvešana, sniega tīrīšana un izvešana, jumtu attīrīšana no sniega, zāles pļaušana un teritoriju tīrīšana.

„Ņemot vērā SIA Eko Rīga, SIA Jūrmalas ATU un SIA Kurzemes ainava daudzus gadus krāto pieredzi, jauna uzņēmuma, SIA Eco Baltia VIDE, izveide ir likumsakarīgs ilgtspējīgas attīstības solis, lai, apvienojot kompetences, pilnveidotu pakalpojumus un operatīvāk reaģētu uz klientu vajadzībām," saka uzņēmuma direktors Jānis Lediņš.

SIA Eco Baltia VIDE pilnā apmērā pārņems visas Līgumā noteiktās SIA Eko Rīga saistības. Pakalpojumu tarifi saglabāsies iepriekšējā apmērā, un norēķini par pakalpojumiem līdz nākamā rēķina saņemšanai veicami SIA Eko Rīga līgumos noteiktajā kārtībā.

Vairāk informācijas, zvanot pa tālr. 67517600, 28808800 vai rakstot uz e-pastu: .

A. Šēnberga