Drukāt

Pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra”

.

Piejura eka 89273

Adrese: Siguļi, "Skola", Carnikavas novads, LV-2163
Tālrunis: 29389606
E-pasts:
Darba laiks: PII "Piejūra" strādā katru darbadienu no plkst. 7.00 līdz 19.00. Iestādi apmeklē bērni no 1,6 līdz 6 gadu vecumam.

Vadītāja:  Antra Krasta
E-pasts:
Tālr. 29389606

esimbolsE-adrese

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pēc iepriekšējas pieteikšanās, sazinoties ar iestādes vadītāju pa tālr. 29389606

Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Piejūra" ir Carnikavas pašvaldības izglītības iestāde, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111). Tā darbojas kopš 01.07.2017.

NODERĪGA INFORMĀCIJA
Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” NOLIKUMS
Kārtība, kādā nodrošina darba organizāciju Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra" grupā Covid-19 pandēmijas laikā
Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra" iekšējās kārtības noteikumi
Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra" pašnovērtējuma ziņojums 2020. gads
Iesniegums (PDF / WORD) bērna uzņemšanai Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītibas iestādē "Piejūra".
Sadarbības līgums starp Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādi "Piejūra" un izglītojamā vecākiem / aizbildņiem
 
ĒDIENKARTE
Ēdienkarte  28.06.-02.07.2021. ; 05.07.-09.07.2021.