Drukāt

Aktīvās atpūtas vietu izveide Carnikavas novadā

Laukums 800Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2011. – 01.09.2012.
Projekta finansējums: 9925,93 LVL, no kuriem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 3 420,99 LVL.

Projekta iesniedzējs: Carnikavas novada dome
Projekta mērķis: sekmēt sabiedrisko aktivitāšu pieejamību un kvalitātes uzlabošanos novadā un veicināt novada iedzīvotāju brīvā laika aktivitāšu daudzveidību brīvā dabā, izmantojot dažāda veida stacionāro brīvdabas fitnesa un sporta aprīkojumu.

Projekta ietvaros paredzēts Cīruļu ielā 8, Kalngalē un „Siguļu dārziņos", Siguļos izveidot aktīvās atpūtas laukumus, aprīkojot tos ar nepieciešamo aprīkojumu. Projekta mērķauditorija ir ne tikai jaunieši, bet visa vecuma cilvēki, jo šāda veida aktīvās atpūtas laukumi būs piemēroti ikvienam.

Šāda projekta realizācija veicinās Carnikavas novada iedzīvotāju aktīvās atpūtas un fiziskās veselības uzlabošanas iespējas, attīstot jauna veida aktīvās atpūtas kultūru novadā. Atpūtas vietas plānots izveidot tā, lai tās būtu pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

ELFLA   ES lidzfinanse

Saistītie raksti:
Kalngalē un Siguļos izveidoti aktīvās atpūtas laukumi