Drukāt

Skeitparka izveidošana Carnikavas ciemā bērnu un jauniešu brīvā laika kvalitatīvai pavadīšanai

skeitparks1 800Projekta īstenošanas laiks: 14.08.2012. – 02.10.2013.
Projekta finansējums: 13 972,41 LVL, no kuriem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 90% jeb 12 575,16 LVL.

Projekta iesniedzējs: Carnikavas novada dome

Projekta mērķis: sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem un dzīves kvalitātes veicināšana, sekmējot aktīvi pavadīt brīvo laiku, izmantojot skeitparka piedāvātās iespējas. Projekta ietvaros paredzēts Liepu ielā 10a, Carnikavā, Carnikavas novadā izveidot labiekārtotu laukumu un aprīkot to ar skeitparka aprīkojumu. Projekta mērķauditorija ir novada bērni un jaunieši. Šāda projekta realizācija sekmēs Carnikavas novada jauniešu aktīvas atpūtas un fiziskās veselības uzlabošanas iespējas, attīstot aktīvās atpūtas kultūru novadā.

ELFLA   ES lidzfinanse

Saistītie raksti:
Carnikavā izveidos skeitparku