Drukāt

Laborants-pedagogu palīgs datorikā Carnikavas pamatskolā

Carnikavas pamatskola aicina pieteikties laboranta-pedagogu palīga datorikā amata vakancei. Pieteikšanās līdz šā gada 24. maijam (ieskaitot).


Informācija par vakanci:
- darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku;
- iespējamais darba noslodzes no 16 stundām nedēļā;
- darba alga no 851,00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (21 kontaktstunda nedēļā);
- darba uzsākšanas laiks: 2020.gada 1. septembris.

Svarīgākie darba pienākumi:
- piedalīties 1.-3. klašu mācību stundās, kurās paredzēts integrēt datoriku, lai pārietu uz pilnveidoto mācību saturu;
- piedalīties 4.klases datorikas mācību stundās, nodrošinot plānotā mācību satura realizēšanu, ievērojot diferenciāciju un individualizāciju;
- sadarbība ar mācību priekšmetu skolotājiem.
 
Prasības:
-izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
- zināšanas datorikā (informātikā);
- augsta atbildības sajūta, inovatīva pieeja mācību procesam un precizitāte;
- prasme plānot un organizēt savu darbu.

Bonusi:
- apmaksātas starppriekšmetu pedagogu sadarbības un metodiskā darba stundas.
 
Pretendenti aicināti pieteikties, iesniedzot motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi "Laboranta- pedagogu palīgs Datorikā vakancei” līdz 2020.gada 24. maijam (ieskaitot):
- uz e-pastu: vai
- pa pastu Carnikavas pamatskola, Nākotnes iela 1, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV 2163.

Tālrunis informācijai 29389606.
Kontaktpersona: Carnikavas novada domes Izglītības nodaļas vadītāja Antra Krasta.