Drukāt

Matemātikas skolotājs Carnikavas pamatskolā

Carnikavas pamatskola aicina darbā matemātikas pedagogu. Pieteikšanās līdz šā gada 15. jūnijam.
 
Informācija par matemātikas pedagoga amata vakanci:
- darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
- iespējamais darba noslodzes laiks līdz 40 stundām nedēļā;
- darba alga no 970,00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (21 kontaktstunda nedēļā);
- darba uzsākšanas laiks: 2020. gada 10. augusts.
 
Svarīgākie darba pienākumi:
- matemātikas stundu 7.- 9. klasēm vadīšana (ir iespēja papildus sniegt individuālās konsultācijas matemātikā projekta "Pumpurs" ietvaros);
- veikt individuālo darbu ar skolēniem, atbalstot, motivējot mācīties un attīstot savstarpējās sadarbības un komunikācijas prasmes;
- sadarbība ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.
 
Prasības:
- izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību";
- augsta atbildības sajūta, inovatīva pieeja mācību procesam un precizitāte;
- prasme plānot un organizēt savu darbu.
 
Bonusi:
- veselības apdrošināšana;
- apmaksātas starppriekšmetu pedagogu sadarbības un metodiskā darba stundas.
 
Pretendenti aicināti pieteikties, iesniedzot motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi "Matemātikas pedagoga amata vakancei” līdz 2020.gada 15. jūnijam (ieskaitot):
- uz e-pastu ;
- pa pastu uz adresi Carnikavas pamatskola, Nākotnes iela 1, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV 2163.
 
Tālrunis informācijai 29633111.
Kontaktpersona: direktore Aija Patkovska.