Drukāt

Iespēja septembrī iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerb jaunais 200Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 14. septembrī.
 
Iespēja iesniegt priekšlikumus līdz šī gada 12. septembrim plkst. 17.30 ir par šādiem saistošo noteikumu projektiem:
Grozījumi Carnikavas novada domes 2016.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.SN/2016/9 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"
 
Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/10 „Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi"
 
Iesniedz savus priekšlikumus, izmantojot zemāk esošo saiti:
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM