Drukāt

Iespēja augustā iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerbonis vjaunais 200Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektu, kas šobrīd tiek izstrādāts un par ko tiks pieņemts lēmums domes sēdē, kas notiks šī gada 17. augustā.
 
Iedzīvotāji līdz šī gada 16. augusta plkst. 12.00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus šādam saistošo noteikumu projektam:
Grozījumi Carnikavas novada domes 2009.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.2009/6 "Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības un teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi".
 
Iesniedz savus priekšlikumus, izmantojot zemāk esošo saiti:
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM