No 6. līdz 7. janvārim notiks karavīru apmācības novada teritorijā

.

NBS ZiemaNo 6. līdz 7. janvārim plānota Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes 1. mehanizētā kājnieku bataljona karavīru apmācība, orientēšanās diennakts tumšajā un gaišajā laikā. Nodarbību laikā karavīri pārvietosies ar riteņtransportu un kājām pa Carnikavas novada teritoriju un koplietošanas ceļiem.

 

Tiks ievērotas uguns drošības noteikumu un dabas aizsardzības noteikumu prasības. Civilo iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēts, netiks izmantota salūtmunīcija.

Share on Facebook Tweet