Pirms novietot transportlīdzekli stāvēšanai, aicinām iepazīties ar Piejūras dabas parka teritorijas robežām

.

2020 10 08 Ekransavins LVM GEO DP Piejura robezas GaujaDabas parks “Piejūra” ir īpaši aizsargājama teritorija, pa kuru aizliegts pārvietoties ar transportlīdzekļiem un aizliegts nobraukt no ceļiem, kas atrodas parka teritorijā. Nereti autovadītāji apzināti vai neapzināti novieto automašīnas ārpus ceļa Piejūras dabas parkā, tāpēc aicinām iepazīties ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas robežām.

Nereti Carnikavas novada pašvaldības policija saskaras ar situāciju, kad dabas parka apmeklētāji novieto automašīnas dabas parka teritorijā, taču likums nosaka, ka Piejūras dabas parkā nedrīkst nobraukt no ceļiem. Par šo pārkāpumu tiek piemērots naudas sods no sešām (30 eiro) līdz 28 naudas vienībām (140 eiro).
 
Īpaši aktuāls šis jautājums ir vietās, kur dabas parka robežu neveido labi pamanāmi orientieri dabā, līdz ar to rodas nesaskaņas par automašīnas atrašanos dabas parka teritorijā vai ārpus tās. Dabas lieguma robežas dabā apzīmētas ar speciālu informatīvo zīmi aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai jeb ar tā saukto “ozollapas” apzīmējumu. Šīs zīmes laiku pa laikam tiek sabojātas vai iznīcinātas, līdz ar to tās var nebūt uz visiem meža ceļiem, kas šķērso dabas parka robežu. Lai izvairītos no šādām situācijām, aicinām transportlīdzekļu vadītājus savlaicīgi iepazīties ar dabas parka “Piejūra” robežām pirms ceļojuma uz izvēlēto vietu.
 
Viens veids, kā savlaicīgi iepazīties ar dabas parka teritorijas robežām, ir ielūkojoties AS “Latvijas Valsts meži” karšu pārlūkā vai izmantojot lietotni “LVM GEO”. Bezmaksas lietotne pieejama lejupielādēšanai ierīcēs ar operētājsistēmu iOS un Android. Datora lietotāji to var izdarīt arī "LVM GEO" mājaslapā. Šajos rīkos iekļautas arī Dabas aizsardzības pārvaldes datu slāņi, tostarp īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kurā ietilpst dabas parks “Piejūra”.

Karšu pārlūkā dabas parka “Piejūra” teritoriju var aplūkot, nospiežot slāņa saraksta pogu, tad izvēloties ieslēgt “Dabas un vides aizsardzības teritorijas (DAP)” un šajā slāņu kopā atstājot ieslēgtu tikai slāni ar nosaukumu “DAP “ĪADT” zonējums”. Teritorijā redzamie apzīmējumi “Dabas parka zona” un “Dabas lieguma zona” ir dabas parka funkcionālās zonas, kurās noteikti atšķirīgi ierobežojumi.

Dabas parka “Piejūra” teritorijā noteikto ierobežojumu mērķi ir nodrošināt jūras piekrastei raksturīgo dabas vērtību saglabāšanu, vienlaikus saglabājot iespējas sabiedrībai izzināt tās un pilnvērtīgi atpūsties dabas parkā. Ar nekontrolētu braukāšanu pa dabas parka teritoriju būtiski pieaug risks šīs dabas vērtības pazaudēt.

Dabas parka “Piejūra” teritorijas aizsardzības pasākumus un izmantošanas iespējas nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 204 “Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Normatīvajā aktā ir definētas un aprakstītas dabas parka funkcionālās zonas, atļautās un neatļautās darbības, kā arī tajā var atrast funkcionālo zonu robežas un shēmas.

Foto - ekrānšāviņš no AS “Latvijas Valsts meži” karšu servisa, kurā attēlota dabas parka “Piejūra” teritorija pie Gaujas ciema