Ar LPS atbalstu novada pludmalē šovasar uzstādītas 19 jaunas informatīvās zīmes

.

Norades Lilaste 7748Projekta Nr. 1-08/260/2018 “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” ietvaros Carnikavas novada pludmalē no Kalngales līdz Lilastei rudenī pabeigts uzstādīt 19 norādes.

Daļā zīmju ietverta informācija par pludmales zonējumu, attālumu līdz ciematu centriem un telts vietām. Uzstādītas arī informatīvās planšetes pludmalē Kalngalē (viena), Garciemā (viena), Carnikavā (viena) un Lilastē (divas) - pie galvenajām noejām uz pludmali, kā arī informatīvais stends Lilastes pludmalē par Carnikavas novada pludmales zonējumu un novadā pieejamiem apskates objektiem.

Projekta mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos un īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti, – piekrastes pieejamību, labiekārtojumu, drošību un atbilstību sanitārajām prasībām.

Nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” (reģ. nr. 1-08/260/2018) vadošais partneris ir Latvijas Pašvaldību savienība (LPS). Projekts tiek realizēts ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām. Projektā piedalās šādas novada domes: Carnikavas, Engures, Dundagas, Grobiņas, Jūrmalas, Liepājas, Limbažu, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Rojas, Rucavas, Salacgrīvas, Saulkrastu un Ventspils, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, Rīgas pils. Ziemeļu un Pārdaugavas izpilddirekcijas u.c. Projekta kopējais budžets – 199 565 eiro. Carnikavas novadam kopējais piešķirtais finansējums 7 550 eiro.

V. Zinkevičs

LPS Vides pasva