Aptuveni 600 talcinieku sakopj novadu Lielajā talkā

.

Talka1 50027.aprīlī, spītējot lietum un vēsajam laikam, vairāki simti iedzīvotāju piedalījās ikgadējā Lielajā Talkā, lai pēc garās ziemas kopīgi sakoptu mūsu novadu.
 
Šajā dienā, nodrošinājušies pret lietu, un darba spara pilni, novadnieki vāca atkritumus, sakopa parkus, veidoja koka takas un tiltiņus, restaurēja solus, strādāja pie bērnu rotaļu laukuma izveides, iezīmēja sporta trases Piejūras dabas parkā un jaunizveidotajās „Zibeņu" trasēs Nagaiņu mežā, kā arī veica citus sakopšanas darbus.
 
Kopumā šajā dienā mūsu novadā talkoja aptuveni 600 cilvēku, un ir savāktas 60 tonnas atkritumu. Vairākās vietās talkošana notika arī pēc 27.aprīļa, kad tika paveikti iepriekš iecerētie darbi.
 
Piemēram, pie Garezeriem vākt atkritumus bija ieradušies arī gaidas un skauti 20 cilvēku sastāvā, un jaunākajam no viņiem bija 7 gadi. Savukārt Lilastē atkritumu vākšanu mežā pēdējais talkotājs beidza plkst. 19:30.
 
„Neskatoties uz lielo lietu, iedzīvotāju atsaucība bija negaidīti liela. Ārā bija vēss, tomēr talcinieki aktīvi strādāja, un ir liels prieks par padarīto darbu. Tā ir lielākā alga, ja cilvēki paši ir priecīgi par paveikto un novads ir sakopts," saka Lielās talkas koordinatore Gunita Dzene. Pēc labi padarīta darba neizpalika arī desiņu cepšana – kopīgi paveiktais tika arī kopīgi nosvinēts.
 
G.Dzene saka lielu, lielu paldies visiem Carnikavas novada iedzīvotājiem, ciemiņiem, sportistiem un citiem entuziastiem, kuriem rūp mūsu novada vide, par paveiktajiem sakopšanas darbiem Lielajā talkā!
 
Īpašs paldies visiem 34 talkas atbildīgajiem par atbalstu un darba koordinēšanu, kā arī SIA „Fiberglass" īpašniekam Edvīnam Guršponam par sagādātajiem materiāliem divām koka takām Lilastē, Kalngalē un diviem tiltiņiem. Liels paldies kā pašvaldības, tā arī kalngaliešu vārdā sakām Elmo Saļmam, kurš, neskatoties uz fizisko traumu, sniedza atbalstu ar transportu un stādāmo augsni Putnu parka labiekārtošanā, Cīruļu ielā 8. Neatsverams paldies par atbalstu Lielajā talkā arī Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži" un „Mammadaba", kā arī „Rīgas meži".
 
Paldies arī aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" darbiniekiem un visiem talciniekiem par darba sparu, enerģiju un optimismu. Uztikšanos nākamā pavasara talkā!
 
FOTOGALERIJA
 
S.Baltruka