Daudzi iedzīvotāji neatbalsta 330 kilovoltu elektropārvades līnijas izbūvi novadā

.

Elektriskie tikliSaistībā ar „Latvijas elektriskie tīkli" plānoto projekta „Igaunijas - Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums" īstenošanu, Carnikavas novada domē ir saņemta vēstule, kurā 117 iedzīvotāji izsaka neapmierinātību.
 
Savā vēstulē Carnikavas novada iedzīvotāji izsaka bažas par sprieguma palielināšanu esošajā līnijā, jo tas negatīvi ietekmēs cilvēku veselību un samazinās īpašumu tirgus vērtību.

Pēc Carnikavas novada domes sarakstes ar AS „Latvijas elektriskie tīkli", ir saņemta informācija, ka minētā projekta ietvaros pastāv divas alternatīvas tā īstenošanai, un 1.alternatīvas ietvaros elektropārvades tīklu rekonstrukcija skar Carnikavas novadu - paredz rekonstruēt esošo 110 kilovoltu elektropārvades līniju par divķēžu 110/330 kilovoltu līniju, paaugstinot elektropārvades līniju balstu augstumu un izvietojot tos retāk.

Šajā kartē ar sarkanu ir iezīmēta projekta 1.alternatīvas īstenošanas gadījumā izbūvējamā 330 kilovoltu elektropārvades līnija, kura šķērso Carnikavas novadu, tai skaitā arī bijušā dārzkopības kooperatīva „Zvejnieks" teritoriju.

Elektriskie tikli grafika
 
Carnikavas novada dome atbalsta iedzīvotāju pamatotos iebildumus saistībā ar 330 kilovoltu elektropārvades līnijas izbūvi novadā, un šī gada 9.aprīlī šis jautājums tika izskatīts Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejā. Tajā tika nolemts uz Carnikavas novada domes sēdi virzīt lēmuma projektu, kurā dome neatbalsta 330 kilovoltu elektropārvades līnijas būvniecību Carnikavas novadā.

Visi interesenti aicināti uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, kas notiks šī gada 15.aprīlī plkst. 17:00 Ādažu novada kultūras centrā (Ceriņu zālē, Gaujas ielā 33A).

Vairāk informācijas par projektu „Igaunijas - Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums": lasi šeit
 
Share on Facebook Tweet