Arī iedzīvotājiem iespējamiem plūdiem jāgatavojas savlaicīgi

.

pludums 800Gaujā ūdens līmenis mērskalā joprojām nav nolasāms, jo skala ir ledus krāvumu ieskauta. Šobrīd ledus uzlūšanas sākums upēs tiek prognozēts aprīļa otrās dekādes beigās, kas sāksies Latvijas ziemeļaustrumu daļā.

Atgādinājums tiem Carnikavas iedzīvotājiem, kuru īpašumi atrodas plūdu riska zonā un kuri tur neuzturas regulāri, kā arī neplāno atgriezties tuvākajā laikā. Savos īpašumos ir jāveic visi preventīvie pretplūdu pasākumi – piemēram, sadzīves priekšmeti telpās jāpaceļ pēc iespējas augstāk, īpašums jāatvieno no elektrības tīkla, kā arī jāveic citi priekšdarbi, lai nebūtu nepatīkamu pārsteigumu neparedzēta ūdens līmeņa celšanās gadījumā.

D.Liepkalne