Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku

.

soc vakance 022021Carnikavas novada pašvaldības sociālais dienests aicina darbā uz noteiktu laiku sociālo darbinieku, kura darba pienākumos ietilpst sociālās palīdzības organizēšana un darbs ar pilngadīgām personām. Pieteikšanās līdz šā gada 26. februārim.

Darba pienākumi:
- pieņemt apmeklētājus un sniegt profesionālu palīdzību;
- izstrādāt klientu sociālās rehabilitācijas plānus;
- strādāt pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmā SOPA;
- pārstāvēt klientu valsts un pašvaldības iestādēs;
- veidot klientu sociālā gadījuma lietas, veikt apsekošanu mājās;
- sadarboties ar citām institūcijām;
- organizēt deinstitucionalizācijas procesu pašvaldībā;
- nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu trūkumā nonākušām personām;
- novērtēt personas/ ģimenes sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Prasības kandidātei / -am:
- augstākā sociālā darbinieka izglītība (otrā līmeņa profesionālā izglītība);
- vismaz 2 gadu darba pieredze sociālajā darbā un pieredze darbā līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- prasme klausīties un strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
- teicamas saziņas un komunikācijas spējas, prasmes prezentēt, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
- normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pārzināšana;
- zināšanas lietvedībā (iesniegumu pieņemšana, vēstuļu, ziņojumu, lēmumu un atzinumu sagatavošana);
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī; krievu valoda sarunvalodas līmenī;
- prasme strādāt ar datoru un citu biroja tehniku;
- prasme racionāli organizēt savu darbu;
- autovadītāja tiesības.

Piedāvājam:
- 0,5 slodzi sociālais darbinieks un 0,5 slodzi sociālās palīdzības organizators;
- atbildīgu un interesantu darbu no 2021. gada maija;
- profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
- iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
- stabilu konkurētspējīgu atlīdzību;
- sociālās garantijas;
- mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.

Pieteikumus ar dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi , vai pa pastu Carnikavas novada pašvaldībai uz adresi – Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV–2163 līdz 2021. gada 26. februārim. Tālrunis uzziņām 67993101 vai 20243515.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: .

Share on Facebook Tweet