Rakstos

Drukāt

Sargāsim mežus no ugunsnelaimes!

.

ugunsgreks 500Šīs vasaras ilgstošajā sausuma periodā īpaši svarīgi rūpēties par ugunsdrošību – uzmanīgi apieties ar uguni, lai neizraisītu ugunsgrēkus. Atgādinām – pamanot, ka ir izcēlies ugunsgrēks, nekavējoties jāzvana uz tālruņa numuru 112!

Jau vēstīts, ka diemžēl arī Carnikava novadā 30. jūlijā posmā starp Garupi un Garciemu otrpus sliedēm dega mežs aptuveni 1 ha platībā. Par laimi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) brigādēm kopā ar “Latvijas valsts mežu” brigādi izdevās uguni ātri nodzēst.

Valsts meža dienests noteiktais meža ugunsnedrošais laikposms šogad noteikts no 27. aprīļa. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā. Uzturoties mežā, visiem iedzīvotājiem ir jāievēro ugunsdrošības prasības. Lai mazinātu meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas, ir noteikti daži aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību.

Atgādinām, ka ugunsnedrošajā periodā ir aizliegts:

• kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
• atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
• nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
• veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;
• medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
• braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;
• ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
• bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.

Kā rīkoties meža ugunsgrēka gadījumā

Ja mežu ugunsgrēks izcēlies ugunskura kurināšanas rezultātā, uzreiz mēģiniet to nodzēst, sitot liesmas ar zariem, segu vai kādu citu pieejamu priekšmetu. Uguns jādzēš slīpiem sitieniem izdegušā laukuma virzienā.

Ja uguni nodzēst nav iespējams, nekavējoties brīdiniet pārējos un ejiet prom no ugunsgrēka vietas uz ceļu, meža stigu, lauku vai ūdenskrātuves krastu.

Virzieties perpendikulāri uguns izplatīšanās virzienam. Ja aiziet no uguns nav iespējams, iegremdējieties ūdenī vai apsedzieties ar samitrinātām drēbēm. Ja Jūs esat meža laukumiņā, noliecieties tuvāk zemei. Gaiss pie zemes ir mazāk sadūmots.

Izejot laukā no ugunsgrēka vietas, paziņojiet par to, zvanot uz tālruni 112. Lielu meža ugunsgrēku dzēsīs ugunsdzēsēji.

Pēc VUGD informācijas