Rakstos

Drukāt

Iespēja Ādažos apmeklēt auklīšu kursus

.

audzugimeneĀdažu novada pašvaldība aicina tuvākos kaimiņus apmeklēt bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju kursus. Nodarbības no 28.novembra līdz 5 decembrim notiks Ādažu vidusskolā, Gaujas ielā 30. Nodarbību laiks: darbdienu vakaros no plkst.18.00 līdz 21.00; sestdien, 2.decembrī: no plkst.10.00 līdz 17.30.

40 akadēmisko stundu mācību programmā iekļauti tādi temati kā “Bērnu uzraudzība”, “Saskarsme”, “Sanitārija un higiēna” un “Pirmā palīdzība”. Mācību maksa – 100 eiro.

Sekmīgi nokārtojot noslēguma darbu, auklītēm tiks izsniegta Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību, kas dod tiesības reģistrēties Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamentā Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā, saņemot Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja Reģistrācijas apliecību.

Lai uzsāktu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu, personai jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam, saņemot Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību.

Kursiem var pieteikties pa tālr. 25936485 vai rakstot uz e-pasta adresi: .

I. Briede,
Ādažu novada domes
Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste