Rakstos

Drukāt

Novada sadzīves atkritumu apsaimniekotājs SIA “Vides pakalpojumu grupa” maina nosaukumu

.

Pilsetvides servissPašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” informē,  ka SIA “Vides pakalpojumu grupa”, kas Carnikavas novadā nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, no 2016. gada 1. janvāra reorganizēta un saucas SIA “Pilsētvides serviss”.
 
Visas starp SIA “Vides pakalpojumu grupa” un Carnikavas Komunālservisu atrunātās līgumsaistības paliek nemainīgas, un  uzņēmums turpinās veikt sadzīves atkritumu izvešanu novadā saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
 
SIA "Pilsētvides servisa" tālr.: +371 67461592.
 
Carnikavas Komunālserviss