Rakstos

Drukāt

Iespēja līdz 18. martam iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas novada gerbonis 800Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektu, kas šobrīd tiek izstrādāts un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 20. martā.

Priekšlikumus var iesniegt līdz šī gada 18. marta plkst. 17.30 par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju
Grozījums Carnikavas novada domes 2008. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā"" apstiprināšanu
Grozījums Carnikavas novada domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr.2010/10 “Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”