Rakstos

Drukāt

Iespēja līdz 23. jūlijam iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas novada gerbonisNovada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 25. jūlijā.

Priekšlikumus var iesniegt līdz šī gada 23. jūlija plkst. 17.30 par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

Grozījums Carnikavas novada domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/10 „Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” maksas pakalpojumiem un to cenrādi”

Grozījumi Carnikavas novada domes 2013. gada 22. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2013/8 „Par kārtību Carnikavas sporta kompleksa teritorijā””

Carnikavas novada pašvaldības nolikums

Iesniedz savus priekšlikumus, izmantojot zemāk esošo saiti:
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM