Rakstos

Drukāt

Iespēja līdz 18. septembrim iesniegt priekšlikumus diviem pašvaldības saistošo noteikumu projektiem

.

Carnikavas gerbonis vjaunais 200Novada edzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektu, kas šobrīd tiek izstrādāts un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 20. septembrī.
 
Novada iedzīvotāji līdz šī gada 18. septembra plkst. 17.30 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus saistošo noteikumu projektiem:
 
Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā
 
Grozījums Carnikavas novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā”
 
Iesniedz savus priekšlikumus, izmantojot zemāk esošo saiti:
 
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM