Rakstos

Drukāt

Deputāti ievēlējuši domes pastāvīgo komisiju priekšsēdētājus

.

Deputati2 800Ir notikušas pirmās jaunievēlētās Carnikavas novada domes pastāvīgo komiteju sēdes, kurās deputāti ievēlēja komiteju priekšsēdētājus un viņu vietniekus.
 
10. jūlijā jaunajā sasaukumā notika pirmā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja, kurā komisijas pārstāvji vienbalsīgi par komitejas priekšsēdētāju ievēlēja Genovefu Kozlovsku un par priekšsēdētājas vietnieci – Evu Odziņu.
Šajā komisijā kopumā darbojas 7 deputāti: Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Aldonis Lūkins, Laimonis Daugavietis, Arta Deniņa, Gunita Dzene, Sabīna Antonova.
 
11. jūlijā notika pirmā Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteja, kurā komisijas pārstāvji par komitejas priekšsēdētāju ievēlēja Gati Miglānu un par priekšsēdētāja vietnieku – Pjotru Špakovu.
Kopumā šajā komisijā ir ievēlēti 7 deputāti: Pjotrs Špakovs, Aldonis Lūkins, Imants Krastiņš, Dainis Kozlovskis, Gatis Miglāns, Juris Kozlovskis, Eduards Burģelis.
 
12. jūlijā norisināsies arī pirmā Finanšu un budžeta komiteja, kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem vadīs domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica, bet viņas vietnieces pienākumus pildīs Genovefa Kozlovska.
Finanšu un budžeta komitejā darbosies 9 deputāti: Daiga Jurēvica, Genovefa Kozlovska, Laimonis Daugavietis, Eduards Burģelis, Gatis Miglāns, Juris Kozlovskis, Imants Krastiņš, Kristaps Bergmanis, Dainis Kozlovskis.
Share on Facebook Tweet