Rakstos

Drukāt

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu fiziskām personām

.

Dome vasara 800Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 5.punktu, 25.2 panta otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmo daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu fiziskām personām.
 
Saskaņā ar Carnikavas novada domes 21.06.2017. sēdes lēmumu "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu", dzēsti fizisko personu nekustamā īpašuma nodokļa parādi Carnikavas novadā:
1) fiziskai personai A.Č. – EUR 336,93, kas sastāv no pamatparāda EUR 273,84 un nokavējuma naudas EUR 63,09;
2) fiziskai personai V.R. – EUR 81,83, kas sastāv no pamatparāda EUR 46,57 un nokavējuma naudas EUR 35,26;
3) fiziskai personai A.R.-Ā. – EUR 355,10, kas sastāv no pamatparāda EUR 292,60 un nokavējuma naudas EUR 62,50;
4) fiziskai personai Z.Z. – EUR 32,00, kas sastāv no pamatparāda EUR 15,93 un nokavējuma naudas EUR 16,07 apmērā.