Rakstos

Drukāt

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA "Latlauva"

.

Dome 600Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 7. punktu un trešo daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu SIA "Latlauva".
 
Ar Carnikavas novada domes 22.02.2017. lēmumu (protokols Nr. 4, 13,§) "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu", dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds likvidētai SIA "Latlauva", reģistrācijas numurs 40003338145, par nekustamo īpašumu "Medzābaki 2", kadastra numurs 8052 501 0045 – pamatparāds EUR 1027,60, nokavējuma nauda EUR 79,24 un par nekustamo īpašumu "Medzābaki – 2", Carnikavas novadā, kadastra numurs 8052 501 0016 – pamatparāds EUR 4136,90, nokavējuma nauda EUR 246,45, kopā – EUR 5490,19.