Rakstos

Drukāt

Carnikavas pašvaldība no valsts cer atgūt līdzekļus par ilgo tiesvedību

.

Domes eka 800Šī gada 22. oktobrī Carnikavas novada dome nolēma celt prasību tiesā pret Latvijas valsti par ilgo tiesvedību un atlīdzinājuma piedziņu EUR 13724,90 apmērā.
 
Minētā tiesvedība ir saistīta ar Carnikavas novada domes izpilddirektoru Raimondu Garenčiku, kuru 2010. gada 3.septembrī dome par virkni pārkāpumu nolēma atbrīvot no amata, bet vēlāk viņš vērsās ar prasību tiesā par darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu.
 
Kopējais civillietas izskatīšanas periods bija 33 mēneši. Carnikavas novada dome norāda, ka lietas izskatīšanas periods Augstākās tiesas Senātā, kas ilga 16 mēnešus, neatbilst principam par lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā.
 
„Mēs vēršamies ar šo prasību, lai tiesa pati izvērtē – tā ir izspriedusi lietu saprātīgā termiņā vai nav," norāda Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.
 
Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības uz taisnīgu tiesu, kas sevī ietver arī lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā. „Latvijā ir daudz gadījumu, kad tiesvedības procesi nepamatoti ieilgst. Mums gan nav zināmi citi precedenti, kad ar šādu prasību kāda pašvaldība būtu vērsusies pret valsti. Latvijas tiesu sistēma ir jāsakārto, tai jākļūst daudz efektīvākai, un mēs šajā gadījumā rūpējamies par nodokļu maksātāju naudas atgūšanu," skaidro D.Jurēvica.
 
Jau ziņots, ka R.Garenčika prasība pirmās instances, kā arī apelācijas instances tiesā tika noraidīta. Vēlāk Augstākās tiesas Senāts, izskatot lietu kasācijas kārtībā, to nosūtīja jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā, kura 2013. gada 26. jūnijā nolēma prasību apmierināt daļēji – atjaunot R.Garenčiku izpilddirektora amatā un piedzīt no Carnikavas novada domes LVL 31 260,41 jeb EUR 44 479,56.
 
 
Share on Facebook Tweet