Drukāt

"Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā" („Beach Hopping”)

Pludmale 800Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2008. – 31.08.2010.
Projekta finansējums: 255 000,00 EUR, no kuriem 229 500,00 EUR ir Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības fonda līdzfinansējums (no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem).
 
Projekta mērķis: Veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgai dzīvošanai un apmeklēšanai. Projekts paredz veikt aktivitātes, kas projektā iesaistīto pašvaldību peldvietas tuvinātu Zilā karoga statusam.
 
Projekta ietvaros veiktās aktivitātes: Pludmales infrastruktūras uzlabošana (pludmales infrastruktūra gan mobilā, gan stacionārā, glābšanas stacijas aprīkojums, tehniskie projekti un plāni), glābēju apmācības, pieredzes apmaiņas semināri, informēšanas pasākumi par drošību pludmalē (plakāti, komiksi un semināri skolās), talkas pludmalēs, pieredzes nodošana kaimiņu pašvaldībām. Šīs aktivitātes īsteno Saulkrastu novada dome sadarbībā ar Jūrmalas, Carnikavas, Salacgrīvas pašvaldībām no Latvijas un Audru un Hēdemēstes pašvaldībām no Igaunijas, lai kopīgi sakoptu Baltijas jūras līča piekrastes, sakārtotu apkārtējo vidi un uzlabotu drošību pludmalēs.