Izsole nomas objektam Lilastē – Ziemeļu ielā 28 būs 12.aprīlī

.

Ziemelu28 800Saskaņā ar Carnikavas novada domes 20.03.2013. lēmumu (protokols Nr. 5, 24.§) „Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā daļas nodošanu iznomāšanai" nodots iznomāšanai tiek pašvaldības nomas objekts – daļa no nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā (kadastra numurs 8052 001 0022) un noteikts nomas objekta izsoles veids – mutiska izsole.

Uzņēmums izmanto eiro ieviešanu, lai iedzīvotos uz pašvaldību rēķina

.

EiroSaistībā ar eiro ieviešanu Latvijā no nākamā gada 1.janvāra arī Carnikavas novada pašvaldībā informācijas sistēmas ir jāpielāgo jaunajai valūtai, kā to nosaka likums. Uzņēmums SIA „ZZ Dats" par programmu pielāgošanu eiro dažādām pašvaldībām piestādījis ievērojami atšķirīgas tāmes par vienu un to pašu darba apjomu.

Share on Facebook Tweet