Uzsākti dambja rekonstrukcijas darbi

.

Dambis stradnieki 800Augustā ir uzsākti rekonstrukcijas darbi projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" ietvaros. Šogad plānots veikt darbus pie Carnikavā sliktākā stāvoklī esošā poldera aizsargdambja posma "Līdums – 2" un pie tā esošās sūkņu stacijas SS-5 rekonstrukcijas.

Svinīgi uzsākts jaunais mācību gads

.

Pukes2.septembrī arī mūsu novada skolās un bērnudārzā „Riekstiņš" svinīgi tika uzsākts jaunais mācību gads. Ar īpašu satraukumu šo dienu, protams, gaidīja pirmklasnieki un viņu vecāki, labi apzinoties, ka sākas nopietna darba cēliens ar jauniem pienākumiem un izaicinājumiem.
Share on Facebook Tweet