Nekustamā īpašuma nodoklis 2014. gadā

.

Nekustama ipasuma nodoklisSākot ar 2014. gada 1. janvāri, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķinu Carnikavas novada pašvaldība veiks atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.pantā noteiktajām NĪN likmēm – pilnā apmērā, atbilstoši Valsts zemes dienesta aprēķinātajām nekustamā īpašuma kadastrālajām vērtībām, nepiemērojot NĪN pieauguma ierobežojumu.

Carnikavas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju

.

stacijas 5 800Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa aicina darbā projektu vadītāju! Ja Tevi interesē plānošanas dokumentu izstrāde un uzraudzība, sadarbības nodrošināšana ar uzņēmējiem un jauniešiem, esi iniciatīvas bagāts un ir vēlme sevi veltīt attīstības projektu izstrādei un ieviešanai, Carnikavas novada pašvaldība piedāvā pieteikties vakantajai projektu vadītāja darba vietai.
Share on Facebook Tweet