Iedzīvotāji aicināti uz sarunām ar partnerību Sernikon

.

sernikon cnc14. martā plkst. 17.00 notiks tikšanās ar Partnerības Sernikon pārstāvi Āri Ādleru, lai runātu par LEADER projektu iespējām, veidiem, kā iesaistīties biedrības darbā, un to, kā uzlabot savas dzīves vietas vidi.
 
Sarunas ar Partnerību Carnikavā notiks Carnikavas novadpētniecības centrā Jomas ielā 7, Carnikavā.
 
Sarunā aicināti piedalīties visi interesenti, kam dzīve, darbs vai atpūta saistīta ar Carnikavu.
 
Tā kā viena no būtiskākajām tēmām iedzīvotājiem ir finansējuma piesaiste, uz pasākumu īpaši aicināti tie iedzīvotāji un uzņēmēji, kam jau ir ideja projekta izstrādei (būs iespēja iepazīties ar projektu finansēšanas nosacījumiem), kā arī tos, kam vēl nav konkrēta projekta, bet ir vēlme iesaistīties attīstības procesos.
 
Līdz šim biedrība Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības ietvaros atbalstījusi tādus projektus kā apartamentu viesnīcas izveide Saulkrastos, medicīnas būvniecība Carnikavā, aprīkojuma iegāde orientēšanas aktivitātēm, publiskās infrastruktūras attīstība, baznīcas fasādes atjaunošana un citi projekti.
 
Biedrība “Sernikon” ir 2009. gadā dibināta organizācija, lai (1) veicinātu un atbalstītu sabiedrības iesaistīšanos teritorijas attīstībā, (2) izstrādātu un realizētu stratēģiju ilgtspējīgai novadu attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, (3) attīstītu sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Biedrības darbības teritorijas attīstību.
 
Vairāk par “Sernikon” var uzzināt mājaslapā, rakstot uz e- pasta adresi vai zvanot un tālr.nr. 20044241, vai biedrības sociālā tīkla Facebook kontā.