Arī šogad aicinām piedalīties bezmaksas fitnesa un nūjošanas nodarbībās

.

Nujosana rudens 2016 56Carnikavas novada iedzīvotājiem arī 2018. gadā ir iespēja  piedalīties bezmaksas veselības veicināšanas nodarbībās, kas tiek organizētas ar Eiropas Savienības Sociālā fonda (ESF) finansiālu atbalstu. Aicinām izmantot iespējas aktīvi pavadīt laiku!
 
Arī šogada nūjošanas nodarbībās īpaši aicinām piedalīties seniorus un ģimenes ar bērniem. Nodarbības senioriem notiek trešdienās plkst. 18.30 – 19.45 un sestdienās plkst. 08.45. – 10.00; nodarbības ģimenēm ar bērniem notiek trešdienās plkst. 17.00 – 18.15 un sestdienās plkst. 10.05 – 11.20. Tikšanās vieta – pie tilta pār Vecgauju Carnikavā, Jūras ielā. 

Atkaribā no laikapstākļiem nodarbību norises laiki var mainīties. Papildu informācijai aicinām sekot "Nūjo Carnikava" feisbuka kontam. Nodarbību dalībnieki tiek nodrošināti ar nūjām, nūjošanas cimdiem un nepieciešamības gadījumā – arī pulsometriem. 

Tāpat Carnikavas novada iedzīvotāji ESF projekta ietvaros aicināti piedalīties bezmaksas fitnesa nodarbībās, kas notiek pirmdienās un trešdienās plkst. 20.00 – 21.00 Kalngalē, brīvā laika pavadīšanas centra "Kadiķis" telpās Cīruļu ielā 10. Nodarbībās tiek nodrošināts nepieciešamais inventārs: vingrošanas paklājiņi, hanteles, espandera gumijas, nepieciešamības gadījumā arī pulsometri. Aicinām izmantot iespēju aktīvi pavadīt darbadienu vakarus!

Šogad turpinās arī vingrošanas/fitnesa nodarbībās Carnikavā, kas ziemas sezonā no Carnikavas stadiona ir pārceltas uz Carnikavas pamatskolas sporta zāli. Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.00 20.00, tajās ir nodrošināts nodarbībām nepieciešamais inventārs: vingrošanas paklājiņi, hanteles, espandera gumijas, nepieciešamības gadījumā – arī pulsometri. 

Visas nodarbības vada sertificēti treneri.

Ikvienam nodarbību dalībniekam, kurš vēlas piedalīties projekta aktivitātē, pirms nodarbības jāaizpilda aptaujas anketas un jāparakstās dalībnieku sarakstā.

Par projektu:
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/046 "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā" mērķis ir - veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Carnikavas novada iedzīvotājiem, jo īpaši, teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.
Projekta ietvaros apstiprinātais budžets ir 70 263,00 EUR.
Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada 31. decembrim.
ES 2020 ESF