Sociālais dienests aicina darbā uz noteiktu laiku sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem

.

Dome ziema 02 160Carnikavas novada pašvaldības sociālais dienests aicina darbā uz noteiktu laiku sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem. Pieteikšanās līdz 2020. gada 24. janvārim.
 
Darba pienākumi:
- pieņemt apmeklētājus un sniegt profesionālu palīdzību;
- izstrādāt klientu sociālās rehabilitācijas un sociālās korekcijas plānus
- strādāt pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmā SOPA
- strādāt nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā NPAIS
- pārstāvēt klientu valsts un pašvaldības iestādēs;
- veidot klientu sociālā gadījuma lietas, veikt apsekošanu mājās;
- sadarboties ar citām institūcijām – Bāriņtiesu, skolu, pirmsskolas izglītības iestādēm, mediķiem u.c.
- organizēt starpinstitucionālās sanāksmes;
- piedalīties deinstitucionalizācijas projektā, lai bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju, sagatavot atskaites.
 
Prasības kandidātei/am:
- augstākā sociālā darbinieka izglītība (otrā līmeņa profesionālā izglītība)
- teicamas saziņas un komunikācijas spējas, prasmes prezentēt, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
- zināšanas lietvedībā (iesniegumu pieņemšana, vēstuļu, ziņojumu un atzinumu sagatavošana)
- pieredze darbā līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī; krievu valoda sarunvalodas līmenī;
- prasme strādāt ar datoru un citu biroja tehniku.
- prasme racionāli organizēt savu darbu;
- autovadītāja tiesības.
 
Piedāvājam:
- atbildīgu un interesantu darbu no 2020. gada marta
- profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
- iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
- stabilu konkurētspējīgu atlīdzību;
- sociālās garantijas;
- mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.
 
Pieteikumus ar dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi , vai pa pastu Carnikavas novada pašvaldībai uz adresi Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV–2163 līdz 2020. gada 24. janvārim. Tālrunis uzziņām: 67993101 vai 20243515.
 
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: .